Gebouwinspectie

Gebouwinspectie

IBVB hanteert een doelgerichte werkwijze als het gaat om het inspecteren van gebouwen op het gebied van brandveiligheid.

Met een nulmeting wordt een goed beeld verkregen van waarde van de brandscheidingen en brandmeldinstallatie.

Aan de hand van de nulmeting kan worden vastgesteld of het gebouw brandveilig is en wordt advies uitgebracht naar de gebouwbeheerder als er gebreken zijn geconstateerd.

In onveilige situaties wordt geadviseerd om een conditiemeting van het gebouw uit te laten voeren.