Kwaliteitscontrole

Kwaliteitscontrole

Uitvoering van brandveiligheidswerkzaamheden is een specialisme.
Dit gegeven is niet bij alle aannemers doorgedrongen.

Ook zijn er veel uitvoerende partijen die aangeven specialist te zijn, maar waar de kwaliteit van werkzaamheden ontbreekt.

Vaak moet een aannemer ook tegen zichzelf beschermd worden, door antwoord te kunnen geven op gerichte, specifieke vragen over aangedragen oplossingen.

De aannemer zal onderbouwing moeten overleggen die aangeven dat de gekozen werkwijze conform de huidige wet en regelgeving wordt uitgevoerd.

Bij een kwaliteitscontrole van IBVB zal een adviseur tijdens de uitvoering, steekproefgewijs, werkzaamheden m.b.t. de brandveiligheid periodiek controleren.

Geconstateerde gebreken zullen schriftelijk worden ingediend, zodat de opdrachtgever een goede onderbouwing naar de aannemer toe.