Nulmeting

Nulmeting

IBVB voert nulmetingen uit om een goed beeld te krijgen van de status van brandveiligheid in een gebouw.

Met de nulmeting is een onderlinge vergelijking van de actuele staat van brandveiligheid van bouwwerken (“benchmarking”) mogelijk.

De gegevens uit onze nulmeting brandveiligheid kunnen gebruikt worden om tekortkomingen inzichtelijk te krijgen of als basis om voorstellen voor verbeteringen verder uit te werken.

De nulmeting is bedoeld om (indien nodig) te worden gebruikt als voorbereiding op en in combinatie met een conditimeting van een gebouw.

Na de nulmeting heeft u de risico’s in kaart die mogelijke gebreken met zich meebrengen en kan worden besloten om een volledige conditiemeting van uw gebouw te laten maken.