Ontwerp

Ontwerp

IBVB streeft ernaar om vroeg in het ontwerpproces van gebouwen als adviseur bij architecten en opdrachtgevers in beeld te zijn.

Door het uitvoeren van vuurlastberekeningen en gelijkwaardigheidsonderzoeken wordt het hoogst haalbare uit een ontwerp gehaald.

Het uitnodigen van een specialist op het gebied van brandveiligheid is in deze tijd geen uitzondering meer en is in de huidige ontwerpprocessen een veel gekozen optie die bijdraagt aan een vloeiend verloop van vergunningaanvragen bij het bevoegd gezag.